เอสซีแอร์เซอร์วิส สกลนคร

บริการของเรา

1. ค่าล้างแอร์

แอร์ผนังด้วยปั้มแรงดันสูง ฟรีน้ำยาราคา
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu500
ล้างแอร์ ผนัง18,000 btu500
ล้างแอร์ ผนัง 24,000 btu500
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu800
แอร์แขวนราคา
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu800
ล้างแอร์แขวน 24,000 btu900
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu1,000
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu1,400
ล้างแอร์แขวน 60,000 bu1,900
ราคาล้างแอร์ผนัง ฟรีน้ำยาราคา
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu900
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu1,000
ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu1,200
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu1,500
ล้างน้ำยาแอร์แขวนราคา
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu1,500
ล้างแอร์แขวน 25,000 btu1,800
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu2,500
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu3,000
ล้างแอร์แขวน 60,000 b3,500
ราคาล้างแอร์ผนัง ฟรีน้ำยาราคา
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu1,800
ล้างแอร์ ผนัง18,000 btu2,200
ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu2,500
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu3,500
ราคาล้างแอร์แขวนราคา
ล้างแอร์ แขวน 18,000 btu2,800
ล้างแอร์ แขวน 25,000 btu3,000
ล้างแอร์ แขวน 36,000 btu4,000
ล้างแอร์ แขวน 48,000 btu4,500
ล้างแอร์ แขวน 60,000 btu5,000

2. ค่าติดตั้งแอร์

ราคานี้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน
แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน

แอร์ผนังราคา
ผนัง 13,000 btu2,800
ผนัง 18,000 btu3,000
ผนัง 24,000 btu3,500
ผนัง 36,000 btu4,500

ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน

แอร์แขวนและตู้ตั้ง ราคา
แขวน 13,000 btu 4,000
แขวน 18,000 btu 4,500
แขวน 24,000 btu 5,000
แขวน 30,000 btu 5,500
แขวน 40,000 btu 6,500
แขวน 50,000 btu 7,000
แขวน 60,000 btu 8,500

ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน

แอร์สี่ทิศทาง ราคา
13,000 btu 5,000
18,000 btu 5,500
24,000 btu 6,000
30,000 btu 6,500
40,000 btu 7,500
50,000 btu 8,000
60,000 btu 9,500

3. ค่าถอดแอร์

ถอดแอร์ผนังราคา
ผนัง 13,000 btu500
ผนัง18,000 btu500
ผนัง 24,000 btu600
ผนัง 36,000 btu700
ถอดแอร์แขวนและตู้ตั้งราคา
แขวน 13,000 btu700
แขวน 18,000 btu800
แขวน 24,000 btu1,000
แขวน 36,000 btu1,200
แขวน 60,000 btu1,500
ถอดแอร์สี่ทิศทางราคา
สี่ทิศทาง 13,000 btu1,000
สี่ทิศทาง 18,000 btu1,200
สี่ทิศทาง 24,000 btu1,400
สี่ทิศทาง 36,000 btu1,600
สี่ทิศทาง 60,000 btu1,800

4. ค่าย้ายตำแหน่งแอร์

ราคาย้ายแอร์ผนัง

แอร์ผนังราคา
แอร์ผนัง 13,000 btu1,500
แอร์ผนัง 18,000 btu1,800
แอร์ผนัง 24,000 btu2,000
แอร์ผนัง 36,000 btu3,000

ราคาย้ายแอร์แขวง

แอร์แขวนและตู้ตั้งราคา
แอร์ 18,000 btu2,000
แอร์ 25,000 btu2,500
แอร์ 36,000 btu3,000
แอร์ 48,000 btu3,500
แอร์ 60,000 btu4,000

ราคาย้ายแอร์แขวง

แอร์สี่ทิศทางราคา
แอร์ สี่ทิศทาง 18,000 btu2,500
แอร์ สี่ทิศทาง 25,000 btu3,000
แอร์ สี่ทิศทาง 36,000 btu3,500
แอร์ สี่ทิศทาง 48,000 btu4,000
แอร์ สี่ทิศทาง 60,000 btu4,500

5. ค่าซ่อมรั่วแอร์

ถอดแอร์ผนังราคา
ผนัง 13,000 btu500
ผนัง18,000 btu500
ผนัง 24,000 btu600
ผนัง 36,000 btu700
ถอดแอร์แขวนและตู้ตั้งราคา
แขวน 13,000 btu700
แขวน 18,000 btu800
แขวน 24,000 btu1,000
แขวน 36,000 btu1,200
แขวน 60,000 btu1,500
ถอดแอร์สี่ทิศทางราคา
สี่ทิศทาง 13,000 btu1,000
สี่ทิศทาง 18,000 btu1,200
สี่ทิศทาง 24,000 btu1,400
สี่ทิศทาง 36,000 btu1,600
สี่ทิศทาง 60,000 btu1,800

6. ค่าเปลี่ยนคอยล์ร้อน-เย็น

แอร์ผนังราคาฟรี
ผนัง 13,000 btu6,000น้ำยา
ผนัง 18,000 btu7,000น้ำยา
ผนัง 24,000 btu9,000น้ำยา
แอร์แขวนและตั้งประตูราคาฟรี
แขวน 13,000 btu7,000น้ำยา
แขวน 18,000 btu8,000น้ำยา
แขวน 25,000 btu9,500น้ำยา
แขวน 36,000 btu13,000น้ำยา

 

แอร์สี่ทิศทางราคาฟรี
แขวน 13,000 btu9,000น้ำยา
แขวน 18,000 btu11,000น้ำยา
แขวน 25,000 btu14,500น้ำยา
แขวน 36,000 btu17,000น้ำยา

 

7. ค่าเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์แอร์

R22มือสองใหม่
9,000 btu3,5005,800
13,000 btu4,5006,000
18,000 btu5,8007,800
24,000 btu7,5009,500
36,000 btu8,50012,500
36,000 btu Scroll10,50014,500
R32มือสองใหม่
9,000 btu3,3006,000
13,000 btu4,8006,500
18,000 btu6,0007,800
24,000 btu8,00010,000
36,000 btu9,50013,500
36,000 btu Scroll11,50015,500

 

R410มือสองใหม่
9,000 btu4,0006,300
13,000 btu5,0006,500
18,000 btu6,8008,800
24,000 btu8,50010,500
36,000 btu10,00014,500
36,000 btu Scroll12,00016,500

 

8. ค่าเปลี่ยนแค็ปสตาร์ทแอร์บ้าน

ราคา
9,000 btu 1,200
13,000 btu 1,200
18,000 btu 1,500
24,000 btu 1,800
36,000 btu 1,800
 
ขนาดประเภทราคา
9,000 btuผนัง/แขวน800
13,000 btuผนัง/แขวน800
18,000 btuผนัง/แขวน800
24,000 btuผนัง/แขวน800
36,000 btuผนัง/แขวน800

หมายเหตุ เเอร์ขนาดใหญ่บีทียูสูง
ต้องใช้มอเตอร์ 2 ตัว ฉะนั้นต้องใช้เเค๊ป 2 ตัว

9. ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน-เย็น

ขนาดประเภทราคา
9,000 btuผนัง/แขวน1,800
13,000 btuผนัง/แขวน1,800
18,000 btuผนัง/แขวน2,000
24,000 btuผนัง/แขวน2,500
36,000 btuผนัง/แขวน3,500

หมายเหตุ ราคานี้คือมอเตอร์เทียบรุ่นใช้แทนกันได้
แต่ถ้ามียี่ห้อต้องเช็คของจากศูนย์

ขนาดประเภทราคา
9,000 btuแขวน1,800
13,000 btuแขวน1,800
18,000 btuแขวน2,300
24,000 btuแขวน2,500
36,000 btuแขวน3,500

หมายเหตุ ราคานี้คือมอเตอร์เทียบรุ่นใช้แทนกันได้
แต่ถ้ามียี่ห้อต้องเช็คของจากศูนย์

10. ค่าเปลี่ยนแม็กเนติกแอร์

ขนาดกำลังไฟราคา
24,000 btu220 v1,200
36,000 btu220 v1,500

 

ขนาดกำลังไฟราคา
48,000 btu380 v2,500
60,000 btu380 v3,500

 

**หมายเหตุ ค่าบริการที่เป็นอะไหล่ เป็นอุปกรณ์ ที่ทางร้านและทางศูนย์ไม่รับประกันแต่ทางเรายินดีรับประกันให้ลูกค้า 1เดือน
แต่ถ้าลูกค้าต้องการรับประกันเพิ่ม 1 ปีราคาค่าเปลี่ยนซ่อม เพิ่มขึ้น 20%